För intressenter och köpare


Beslutet att köpa en villa, en gård eller ett fritidshus utgör för de flesta av oss en av våra största affärer i livet. Som kund ska du känna dig trygg under hela köpprocessen

Mäklaren anlitas av säljaren men ska hela tiden agera som en opartisk mellanhand. Det betyder att mäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intresse. Undantaget är att mäklaren ska beakta uppdragsgivarens/säljarens ekonomiska intressen.

Om du har hittat en av våra fastigheter som har väckt ditt intresse, kontakta oss för mer information eller för en visning.

Köpprocessen har följande steg
Mäklaren har med ledning av säljarens uppgifter upprättat en beskrivning av fastigheten. Mäklaren kontrollerar normalt inte fastigheten eller bostadsrätten. En första objektbeskrivningen kan du skriva ut direkt från nätet, senare får du en detaljerad beskrivning vid vårt första möte.

Köparens undersökningsplikt
Vid vårt första möte får du en skriftlig information om köparens undersökningsplikt och vad den innebär vid köp av fastigheter och bostadsrätter. Jag som mäklare rekommenderar alltid att du som köpare ska anlita en besiktningsman som gör en överlåtelsebesiktning. Överlåtelsebesiktningen är en byggnadsteknisk undersökning av ett bostadshus eller en lägenhet. Besiktningsresultatet dokumenteras i ett besiktningsprotokoll som senare blir en bilaga till köpekontraktet.

Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår inte heller tomten eller andra byggnader på den. Det betyder för dig som köparen att dessa besiktningsmoment finns kvar efter den byggnadstekniska undersökningen. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet m m. krävs andra typer av kontroller. En energideklarationen som visar husets energiprestanda skall presenteras av säljaren. Undantag är fritidshus som inte bebos permanent.

Boendekostnadskalkyl
Är du intresserad av att köpa fastigheten erbjuder jag dig att upprätta en personlig boendekostnadskalkyl. Där räknar mäklaren ut vad du har ”kvar att leva på” per månad efter avdrag av alla köp-, finansierings- och driftskostnader för fastigheten. Den är ett instrument för dig att bedöma om du har råd att köpa fastigheten och den kan användas hos banken för att ansöka om ett lån. De flesta intressenter har redan skaffat sig ett lånelöfte innan de börjar att titta på hus.

Budgivning
När du har fattat beslutet att du vill köpa en fastighet, är det möjligt att det blir en budgivning.

Alla spekulanter kommer i så fall att informeras om hur en budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor och önskemål för försäljningen ska även detta framgå tydligt. En fastighetsmäklare kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Till vem man säljer, till vilket pris och när man gör det. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet av köpare. Bud är inte bindande – inte ens om de lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastighet eller bostadsrätt blir köpet bindande. Innan dess kan ena parten ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Bra att veta är också att du som spekulant efter avslutad budgivning inte har rätt att få annan information än om du fick köpa eller inte. Blir du däremot lycklig köpare och skriver kontrakt med säljaren så kommer fastighetsmäklaren att redovisa budgivningslistan till både köpare och säljare. Listan kommer att innehålla namn och telefonnummer och buden i kronologisk ordning.

Kontraktsskrivning
När förmedlingsprocessen avslutas med ett positivt resultat upprättar mäklaren efter en obligatorisk ID-kontroll av köparen köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning, m m. Fastigheten tillträdas enligt överenskommelse. Om köparen låna hos en bank, så hållas tillträdet normalt i bankens lokal, annars på mäklarens kontor.

Genom hela förmedlingsprocessen skall du som köpare känna att vi lotsar dig tryggt och säkert fram till en bra affär.

Här kommer en bra länk till Mäklarsamfundet:

http://www.maklarsamfundet.se/kopa-salja/kopa-bostad-med-hjalp-av-fastighetsmaklare