För säljare


Jag heter Ralf Kurschel och är civilekonom och registrerad och auktoriserad fastighetsmäklare och har varit verksam i nästan 20 år. En bred kompetens och en stor erfarenhet kombinerat med en bra lokalkännedom är resultatet av mina många år i mäklarbranschen.

Under åren har jag jobbat hos några av de få nischade mäklarfirmor som aktivt marknadsfört svenska fastigheter utomlands. Detta har också blivit min specialitet. Varje år deltar jag på mässor i Tyskland, Danmark och Nederländerna. Genom detta får du som säljare en extra chans att hitta en utländsk köpare.

Allbo Nordica är ett fristående och oberoende mäklaralternativ som förmedlar bostäder, fritidshus, jord-/skogsbruk , kommersiella fastigheter och hyreshus. Vårt upptagningsområde är Småland, Norra Skåne samt en del av Halland och Blekinge. Vi har säte i Diö och kontor i Älmhult och Osby.

Varje uppdrag är viktigt och ska byggas på förtroende och du som kund ska känna dig trygg med ditt val av oss.

Mäklararbetet är kvalitetssäkrat

Vi arbetar efter en förmedlingsprocess. En checklista säkrar kvalitén och blir till en mäklarjournal som du får ta del av i slutskedet av processen, på tillträdesdagen.

Gratis tillsaluvärdering

Om du funderar på att sälja din bostad/fastighet, gör vi en gratis tillsaluvärdering. Vi träffas vid din bostad/fastighet och fyller in blankett och en frågelista (på samma vis som vi gör vid ett intag) för att samla in all relevant information för att kunna ge dig ett förslag på ett utgångspris. Vidare tar vi några interiör- och exteriörbilder. Det tar cirka 2 timmar. Du får i de flesta fall en muntlig bedömning direkt på plats. Om vi anser att vi behöver hämta in ytterligare information om exempelvis genomförda försäljningar i området med mera hör vi av oss inom två arbetsdagar.

Bankvärdering

Har du renoverat huset och vill förhandla om dina banklån? I så fall behöver du en ny värdering av fastigheten. Om fastigheten ligger inom 2 mil från våra kontor i Osby eller Älmhult, är kostnaden för en bankvärdering av en villa eller ett fritidshus 3990 kr inkl. moms. Ring oss på 070-3987007 för att få veta mer.

Förmedlingsprocessen har följande steg:

Intag/förberedelse:

* Kostnadsfri värdering/prisuppskattning av fastigheten
* Inledande rådgivning kring bostadsförmedlingen, beskrivning av vårt arbetssätt/mäklartjänst
* Genomgång av förmedlingsprocessens alla steg
* Fotografering
* Objektbeskrivning
* Annonsbeskrivning för internet och tidning

Marknadsföring:

Vi läggar ut alla våra objekt på www.hemnet.se och www.bovision.se och på vår egen hemsida www.allbonordica.se . Hemnet.se ägs av alla svenska fastighetsmäklare, Mäklarsamfundet, FMF och de största mäklarkedjorna och står idag för över 90% av förmedlingen. Annonsen på Hemnet kostar 600 kr och betalas av säljaren.

Tidningsannonser är dyra och inte speciellt effektiva. I snitt ger varje annons två intressenter. Vi erbjuder tidningsannonser enligt avtal. Annonserna kan placeras i Smålänningen, Veckobladet, Allt om Osby, Norra Skåne, Smålandsposten och Danska torpare. Det är säljaren som i första hand betalar annonsen. Om förmedlingen lyckas och fastigheten säljs, dras annonskostnaden från vår provision.

Vår specialitet är att vi dessutom marknadsför de flesta av våra objekt utomlands.

Detta innebär en chans att du som säljare kan få bättre betalt. Det kan vara ett alternativ om den lokal efterfråga är låg att vi hitta en utländsk köpare. Eftersom aktiviteter utomlands innebär högre kostnader är förmedlingsprovisionen högre om ditt objekt tillhör den kategorin. Om vi inte lyckas att förmedla ditt objekt, har du inga kvarstående kostnader för nedanstående aktiviteter.

I Tyskland samarbetar vi med en mäklare som läggar ut passande objekt på sin webbsida. Dessutom läggar vi ut de flesta av våra objekt på en av de tre största webbsidor för fastigheter i Tyskland. Vi deltar även regelbunden på mässor.

I Danmark annonserar vi var egen webbsida i tidningen och deltar i Bomässan i Köpenhamn regelbunden. Vi annonserar även i ”Danska Torpare”, ett magasin som ges ut av Danmarks enda torparförening med cirka 10.000 medlemmar.

I Holland annonserar vi i tidningen och deltar en eller två gånger per år på Second Home-mässan i Utrecht, en mässa för holländare som vill köpa fritidshus eller en pensionärsbostad någonstans i världen. Det finns också en del holländare som vill flytta till Sverige och starta eget.

Visningar:

Tillsammans med dig bestämmer vi vilket visningsform som är mest lämpligt för ditt objekt. Det finns för- och nackdelar med båda öppna och enskilda visningar. Det är också du som väljer om, när och hur vi skall skylta huset.

Budgivning:

Vi använder oss av en så kallad öppen budgivning. Det innebär att den ansvarige fastighetsmäklaren löpande redovisar det högsta budet till samtliga budgivare som då har möjlighet att lägga egna bud. Mäklaren noterar samtliga bud med namn på budgivaren, tidpunkt, samt eventuella villkor med budet. Men det står säljaren fritt att sälja till vilken budgivare eller även annan person som helst. Säljaren och köparen får vid tillträdet en lista med alla budgivare. Se infoblad hos Mäklarsamfundet, klick på länken http://www.maklarsamfundet.se/kopa-salja/budgivning.

Vi använder oss av s.k. öppen budgivning. Det betyder att jag som mäklare Informerar alla deltagande budgivare när det har kommit in ett nytt, högre bud För att alla har en chans att lägga ett högre bud. Hela budgivningen dokumenteras skriftligt med tiden för budet, namn på budgivaren och ev. villkor i samband med det lämnade budet. Normalt vinner den budgivare som har lämnat högsta budet budgivningen. Men säljaren är helt fritt att sälja till vilken budgivare eller även en annan person som helt. Säljaren och köparen får vid tillträdet en lista med alla budgivare. Se infoblad hos Mäklarsamfundet, klick på länken http://www.maklarsamfundet.se/kopa-salja/budgivning.

Besiktningar:

Köparen har en omfattande undersökningsplikt och får en skriftlig information av mäklaren om det. Vår rekommendation är att köparen alltid ska utöva sin undersökningsplikt. Om köparen inte är sakkunnig, ska en besiktningsman anlitas för en överlåtelsebesiktning. Idag är det kring 70-80% av alla köpare som gör det. Du som säljare ansvarar för fel i fastigheten om fastigheten inte stämmer överens med det som skrivs i köpekontraktet eller om fastigheten avviker från vad köparen har haft för anledning att förutsätta vid köpet. De fel som finns kvar är köparen ansvarig för. De fel som köparen vid en noggrann undersökning hade kunnat upptäcka kan han/hon inte heller åberopa.

Säljaren har en upplysningsplikt enligt lagen. Allt som du upplyser köparen är du senare inte ersättningsskyldig för. Därför rekommenderar vi att du skall fylla i en frågelista som blir en bilaga till köpekontraktet.

Det finns också andra besiktningar som kan vara nödvändigt: Radonundersökning, vattenprov,

Köparen skall undersöka fastigheten innan kontraktsskrivning. Ofta skriver vi också in en besiktningsklausul i kontraktet som ger köparen en viss tidsperiod att undersöker fastigheten efter köpekontraktet är underskriven.

Kontraktskrivning:

Kontraktsskrivningen sker på mäklarens kontor. Mäklaren upprättar ett köpekontrakt och går igenom alla paragrafer med säljaren och köparen. Det är möjligt att komma med ändringsförslag. När båda parter genom mäklarens medling är överens, skriver de under köpekontraktet och mäklaren bevittnar underskrifterna. Varje part får sitt originalexemplar med alla underskrifter. Säljaren rekommenderas i samband med kontraktsskrivningen att teckna en säljaransvarsförsäkring. Detta för att en säljare är ansvarig i 10 år efter försäljningen för dolda fel.

Tillträde:

Tillträde hållas normalt på ett av våra kontor i Älmhult eller Osby. Om köparen tar lån i samband med affären träffas vi hos köparens bank. På tillträdesdagen skriver säljaren och köparens under köpebrevet och andra handlingar. Hela köpeskillingen delas upp enligt mäklarens likvidavräkning för säljare och köpare. Därefter får köparen nycklarna och tillträder fastigheten.

Efterservice :

Försäljningen måste deklareras hos Skatteverket året efter försäljningen.

Som säljare får du deklarationshjälp efter en lyckat förmedling. Det är vår redovisningskonsult Sussi Bendz som hjälper våra säljare Att fylla i en K5-blankett (reavinstberäkning) som bilaga till skattedeklarationen och som berättar om reglerna. Servicen ingår i förmedlingsprovisionen.